MET HART EN ZIEL: ALGEMEEN


Met deze website wil ik je inspireren om meer vanuit je hart te leven. De teksten bieden je wellicht ondersteuning en bezinning wanneer je het leven wel eens als moeilijk ervaart.

In de afgelopen jaren heb ik enkele lezingen gehouden over het leven, spiritualiteit en kanker. Mijn motivatie om een lezing te houden is telkens geweest dat ik over de essentie van het leven wilde vertellen en moeilijke onderwerpen bespreekbaar wilde maken. Je kunt voor kanker ook een andere ingrijpende levenssituatie invullen.

De lezingen hebben te maken met mijn eigen groeiproces van dat moment. In die zin zit er een leesvolgorde in de teksten.

Voor de mensen die aanwezig waren bij mijn lezingen en het nog eens willen nalezen Ún voor hen die de lezingen gemist hebben, staat hier een verkorte weergave van de gesproken teksten.

Veel leesplezier!